top of page

STRATEGIE VORMING

Zonder plan is elke windrichting gunstig.

Wij begeleiden directie- en management teams bij het formuleren van strategie. Het resultaat is een strategie met concrete doelstellingen en een helder verhaal. Uiteindelijk is iedere medewerker in staat om het verhaal te vertellen en door te vertalen naar de eigen praktijk. Van een stip op de horizon naar een actiegericht plan.

Craft consultants hebben ruime ervaring in het begeleiden van teams en het managen van het proces om tot een concrete strategie te komen. Er is aandacht voor het tempo waarmee en de richting waarin wordt bewogen. Dit vanuit de overtuiging dat de reis net zo belangrijk als het eindresultaat.

Zonder plan is elke windrichting gunstig.
bottom of page